OBVESTILO O NOVI UREDITVI ŠTUDENTSKEGA DELA

POTOPISNO PREDAVANJE: KANADA

11. 2. 2015 Komentarji so izklopljeni za KAJ SLOVENIJI PRIPOROČA ORGANIZACIJA ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ? Nerazvrščeno

KAJ SLOVENIJI PRIPOROČA ORGANIZACIJA ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ?

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) se zavzema za promocijo politik, ki bodo izboljšale ekonomsko in socialno blaginjo ljudi po svetu. Trdijo, da se s sistematičnimi spremembami na področju različnih politik lahko spodbudi trenutno šibko povpraševanje, obudi zdravo ekonomsko rast in ustvarja nova delovna mesta.

Njihovo poročilo primerja reforme in napredke po državah že od leta 2013, in z njihovo pomočjo iščejo nove načine za rast. OECD trdi, da je ključ za reševanje naraščajočih neenakosti in drugih socialnih posledic vpeljevanje strateških reform, ki omogočajo zaposlitvene možnosti in zaslužke za nizko usposobljeno delovno silo, bi pomagala mladim en korak višje na zaposlitveni lestvici.

9. februarja so na srečanju finančnih ministrov G20 predstavili poročilo Going for Growth 2015, kjer so izpostavili priporočila za obujanje ekonomske rasti. Sloveniji svetujejo, naj pospeši umik države iz gospodarstva, omeji dvig minimalne plače in dodatno reformira pokojninski sistem. Opažajo, da se je v državah, ki se šele uveljavljajo pospešen reformni zagon, v močnih državah pa se je tempo izvajanja strukturnih reform upočasnil. Predstavili so tudi spremembe, ki jih priporočajo Sloveniji:

  • OECD Sloveniji svetuje zmanjšanje vpletenosti države v gospodarstvo. Priporočajo oblikovanje strogega in transparentnega režima, ki bi opredelil podjetja, ki naj ostanejo v državni lasti. V poročilu pravijo, naj privatiziramo državne banke, kar naj bi okrepilo bančni sektor.
  • Opozarjajo, da je zaradi zakonsko določene minimalne plače ovirano zaposlovanje mladih in slabše izobraženih. Svetujejo omejitev rasti minimalne plače.
  • Poleg tega svetujejo tudi reformiranje pokojninske reforme. Sloveniji priporočajo sprejetje ambicioznejše pokojninske reforme, ki bo zagotovila vzdržnost prilagodljivega sistema.
  • OECD poziva k izboljšanju terciarnega izbovraževanja, priporočajo pa uvedbo šolnin v javnem šolstvu.
  • Trdijo, da bi ljudi lahko k delu spodbudila reforma sistema pomoči za brezposelne, socialnih prejemnikov in drugih transferjev za brezposelne.

Originalna priporočila OECD po državah si lahko ogledate tu: http://www.oecd.org/economy/goingforgrowth.htm

Viri: Delo, OECD