ŠOLSKA URICA LIČENJA Z LEPO AFNO

KRŠ ŠPORTNI DAN

1. 6. 2017 Komentarji so izklopljeni za NOV PROGRAM VISOKE ŠOLE ZA TURIZEM Kultura sociala in izobraževanje, Zasidrano

NOV PROGRAM VISOKE ŠOLE ZA TURIZEM

Visoka šola za hotelirstvo in  turizem Bled, ponuja študij Zdravstvenega turizma (1. bolonjska stopnja). Študijski program je interdisciplinaren, saj združuje vsebine zdravstva, wellnessa, turizma in managementa. Študij se izvaja na Bledu.

Diplomanti Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled programa Zdravstveni turizem dobijo naziv Diplomirani/a organizator/ka poslovanja v zdravstvenem turizmu in so zaposljivi kot managerji ne samo v zdraviliščih, temveč tudi v vseh podjetjih, ki se ponujajo medicinske storitve (na primer zdravstveni oz. medicinski centri, zdravilišča, wellness centri,). Prav tako opravljajo delo kot managerji kakovosti v zdravstvenem turizmu, razvijajo nove tržne proizvode in storitve na področju zdravstvenega turizma (novi proizvodi, ki vključujejo medicinske in turistične storitve »all inclusive«) in  odkrivajo nove ciljne trge doma in v tujini, so strokovnjaki, ki uspešno kombinirajo zdravje in turizem. (http://www.vs-bled.si/vpis/programi/)

Na študij se kandidati lahko prijavijo preko eVŠ v 1. letnik ali v 2. letnik po merilih za prehode (za diplomante višješolskega programa Wellness).