POTOPISNO PREDAVANJE: KANADA

KRŠ NOČNO SANKANJE

30. 1. 2015 Komentarji so izklopljeni za OBVESTILO O NOVI UREDITVI ŠTUDENTSKEGA DELA Nerazvrščeno, Zasidrano

OBVESTILO O NOVI UREDITVI ŠTUDENTSKEGA DELA

S 1. februarjem 2015 stopij v veljavo novi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki kot najvidnejšo spremembo, pomembno za študentske klube prinaša to, da bo študentski servis za vsakega dijaka in študenta odvedel 15,5% prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se bo dijaku ali študentu po novem štelo v delovno dobo. Konkretno to pomeni, da v primeru, da je študent do na svoj tekoči račun znesek 4,5 EUR za eno uro dela (po novem bo to bruto znesek za študenta), bo od 1. februarja 2015 dobil 3,8 EUR (neto znesek), razlika (0,7 EUR) pa bo odvedena kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Delovno dobo bo beležil FURS (Finančna uprava RS) glede na bruto znesek na napotnici. Štela bodo samo nakazila od 1. februarja 2015 naprej. Za študente, starejše od 26 let, se bo akontacija dohodnine še vedno odvajala.

Z novim zakonom je uvedena tudi minimalna urna postavka, ki znaša 4,5 EUR bruto (3,8 EUR neto za študenta). ŠOS z vsemi entitetami postavlja zgled vsem podjetjem, da tudi ona prevzamejo dodatno breme obdavčitve in ustrezno zvišajo urno postavko tako, da bo znesek izplačila študentu ostal za enako delo enak kot pred obdavčitvijo. Tudi po novi obdavčitvi pa je mogoče vpisati pavšalne zneske brez napovedi opravljenih ur.

Uporabnikom e-študentskega servisa je na voljo informativni izračun s katerim lahko preverite izplačila poljubnih zneskov na napotnici, količine odvedenega deleža študentu in znesek z DDVjem na sledeči povezavi: http://www.studentski-servis.com/web_student/ss_izracun/ preracun.php

Delodajalci bodo plačevali:                                                                      

  • koncesijsko dajatev v višini 16% (od tega bo namenjenih 8,41% za proračunski sklad ministrstva, 3,8% za ŠOS in 3,8% za posrednike) in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2%, ki gre v poseben sklad za izgradnjo študentskih domov in za izboljšanje študijskih pogojev na univerzah;
  • prispevke v višini 15,74% (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85%, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53%, prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%).

Skupni odstotek dajatev in prispevkov podjetja znaša 33,74%, na to se obračuna še 22% DDV.

 

Dijaku ali študentu se odvede:

  • 15,50 % od bruto zneska na napotnici za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Legenda pojmov informativnih izračunov:

Izplačilo študenta: pomeni dejansko izplačilo na transakcijski račun študenta (oziroma je bruto plača minus prispevki študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Bruto znesek: pomeni neto znesek + prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Bruto bruto znesek (ti. drugi bruto): pomeni bruto znesek (neto znesek+prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) + prispevki na plačo s strani delodajalca (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zdravstveno zavarovanje). To je t. i. celoten strošek študentskega dela.

  Staro: Novo:
Konccesija: 23,00% 16,00%
Dodatna koncesija: 2,00% 2,00%
DDV na koncesijo: 5,50% 3,96%
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 0,00% 8,85%
Prispevki za zavarovanje za poškodbe pri delu: 0,00% 0,53%
Prispevki za zdravstveno zavarovanje: 0,00% 6,36%
Mesečno zdravstveno zavarovanje:        4,55 €             –   €
Plačilo zavarovanja delojemalca: 0,00% 15,50%
 SKUPAJ:
Izplačilo študenta:    100,00 €      84,50 €
Neto znesek:    100,00 €    100,00 €
Bruto znesek:    135,05 €    137,70 €
“Realna” obdavčitev 135% 163%