Poslanstvo in vizija

Poslanstvo:
Stremimo k  pestri ponudbi raznolikih dogodkov iz področja sociale, kulture, izobraževanja, športa in zabave. Prav tako si prizadevamo za dobro sodelovanje dijakov, študentov in društev na lokalni ravni ter pletenje vezi med njimi.

Zastopamo interese mladih na našem področju.

Mlade želimo odvrniti od ”kofetkanja” in preživljanja prostega časa pred računalniki ter jih spodbujati k druženju s sovrstniki. Trudimo se ponuditi čim več možnosti za pridobivanje novih uporabnih veščin, ki bodo mladim prišle prav na šolski in službeni poti, ali na splošno v življenju.

Vizija:
Želimo postati vodilna organizacija, ki združuje, izobražuje ter zabava mlade na območju upravne enote Radovljica.  Stremimo k izvajanju kvalitetnih projektov iz različnih področij, ki prisprevajo k oblikovanju kakovostega okolja za življenje in razvoj mladih na osebni, študijski in službeni poti.