Razpis volitev za svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta...

Objava kandidatov za svetnika v Svet Zveze ŠKIS in...

3. 6. 2021 Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za svetnika v Svet Zveze ŠKIS, v Svet ŠOLS in v organe kluba Kultura sociala in izobraževanje, Zasidrano

Razpis volitev za svetnika v Svet Zveze ŠKIS, v Svet ŠOLS in v organe kluba

Drage članice in člani!

Upravni odbor Kluba radovljiških študentov na podlagi 19. člena Statuta Kluba radovljiških študentov sklicuje redni občni zbor KRŠ, ki bo v četrtek, 24. 6. 2021 ob 19. uri. Občni zbor kluba se bo sestal na sedežu kluba (Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica), kjer bomo izvolili novega svetnika oz. svetnico v Svet Zveze ŠKIS ter v Svet ŠOLS, prav tako pa bodo potekale tudi volitve v organe kluba. Kandidaturo je moč vložiti vključno do četrtka, 10. 6. 2021, in mora vsebovati ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, fakulteto, smer študija, letnik študija, mobilni telefon, kraj in datum rojstva, izjavo o nečlanstvu v izvršnih odborih političnih strank ali njenih podmladkih, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto! Za obrazec nam pošljite e-poštno sporočilo na info.klub.krs@gmail.com ali pa se oglasite v naših prostorih v času uradnih ur. Volilna komisija bo nato pregledala prispele kandidature in preverila, ali so vložene v predpisanem roku ter v skladu s razpisnimi pogoji.

Aleksandra Noč, predsednica Kluba radovljiških študentov