RAZPIS ZA DODELITEV IN NADALJNJE PREJEMANJE ZOISOVE ŠTIPENDIJE

RAZPIS ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS

8. 9. 2015 Komentarji so izklopljeni za RAZPIS ZA VOLITVE SVETNIKA SVETA ŠOLS Nerazvrščeno

RAZPIS ZA VOLITVE SVETNIKA SVETA ŠOLS

Upravni odbor je 6.9.2015 na redni seji sklical volitve za svetnika Svets ŠOLS, ki bodo potekale 3. oktobra ob 18.30.

VOLITVE ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS

Kandidati morajo svoje prijave s priporočeno pošiljo poslati najkasneje do 21.9.2015 na Klub radovljiških študentov.

 

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata
  • datum in kraj rojstva
  • naslov stalnega bivališča
  • telefonska številka
  • letnik in smer študija
  • navedbo članske izkaznice
  • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
  • lastnoročni podpis,
  • potrdilo o status študenta v tekočem študijskem