RAZPIS ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

VLOGE ZA ŠTIPENDIJE SESULE STREŽNIKE

24. 8. 2015 Komentarji so izklopljeni za SODIŠČE ODLOČILO V PRID ŠTUDENTOM Kultura sociala in izobraževanje, Zasidrano

SODIŠČE ODLOČILO V PRID ŠTUDENTOM

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je ostro nasprotovala ravnanju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrstvo je v študijskem letu 2012/2013 več kot 1000 študentom zaradi spremembe razpisa ni odobrilo dodatka za bivanje v kraju izobraževanja, ki bi jim pripadal pri Zoisovi štipendiji. ŠOS je opozarjala ministrstvo, da je spreminjanje zahtev v razpisu med njegovo objavo nedopustno, spremembe pa niso bile jasno označene, zato so jih študentje zlahka spregledali. Takšno delovanje je v nasprotju tudi s pravnim načelom predvidljivosti, saj gre za delovanje po internih navodilih med ministrstvom in javnim skladom, ki ni transparentno zapisano niti v zakonu, niti v pravilniku, niti v razpisu.

 

Ponudili pravno pomoč študentom

Na ŠOS se je po nasvet, kako naprej, obrnilo več študentov, ki so neupravičeno ostali brez dodatka. Zato se je ŠOS odločila, da ponudi pravno pomoč vsem študentom, ki so prejeli odgovor na pritožbo (druga stopnja), s katero njihovi zahtevi o dodelitvi dodatka ni bilo ugodeno. Tako je tem študentom bila zagotovljena pravna pomoč pri nadaljnjih korakih in zastopanju njihovih interesov na pristojnem sodišču. Nekaj sodb na 1. stopnji je že bilo odločeno v korist tožnikov (študentov), kar samo potrjuje naše besede izpred dveh let. Sodišča so odločila, da je pristojno ministrstvo z manipulativno razlago zakonskih določil oškodovalo številne študente.

 

Prijava začasnega prebivališča

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tako v zvezi z dodatkom za bivanje zunaj kraja stalnega bivališča pojasnilo, da če želi upravičenec prejemati predmetni dodatek, mora za to izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o štipendiranju. Ker se štipendija dodeli od začetka do konca študijskega leta, mora po navedbah ministrstva upravičenec omenjene pogoje izpolnjevati s prvim dnem obdobja, za katerega se štipendija dodeli. Ministrstvo je navedlo, da bi se upravičenci do dodatka morali držati zakonskih določb Zakona o prijavi bivališča, ki določa, da se mora oseba, ki bo bivala v določenem naselju zunaj kraja stalnega bivališča več kot 60 dni, v roku treh dni od naselitve prijaviti na naslovu začasnega bivališča. Veliko upravičencev tega pogoja ni izpolnilo, zato po mnenju pristojnega ministrstva do dodatka niso bili upravičeni.

VIR: DOSTOP.SI