KRŠ Tečaj ruščine

Krog prijateljstva

23. 12. 2014 Komentarji so izklopljeni za Spremembe študentskega dela Kultura sociala in izobraževanje

Spremembe študentskega dela

Zaradi pojava mnogo različnih, bolj ali manj pravilnih informacij o spremembah študentskega dela predstavljamo podatke o tem, kakšne naj bi spremembe pri obremenitvah študentskega dela sploh bile.

27. novembra 2014 je bilo na seji Vlade RS določeno besedilo zakonov, ki naj bi urejala spremembe študentskega dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

Trenutno govorimo le o predlogih zakonov, ki sta bila sprejeta na Vladi RS. Zakona pa še nista bila sprejeta v Državnem zboru ter posledično tudi še nista v veljavi. Uveljavitev sprememb se v primeru sprejetja zakonov v Državnem zboru predvideva v začetku leta 2015. Zaenkrat pa torej govorimo o predvidenih spremembah.

Od študentskega dela naj bi se po ureditvi:

— plačevala koncesijska dajatev v višini 16% in dodatna koncesijska dajatev v višini 2%,

— plačeval prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85%,

— plačeval prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%,

— s strani delodajalca plačeval prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53%,

— plačeval prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%,

poleg tega pa se uvede minimalna urna postavka v višini 4,5 evra bruto oz. 3,8 neto.

Pripravili smo dva primera izračuna stroškov študentskega dela v primeru nove ureditve (v spodnji priponki). Prva tabela pokaže, kakšni so prispevki in strošek dela v primeru, da bi študent zaslužil 100 € (ter od tega plačal še prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5) ter dobil na račun končno (neto) izplačilo 84,50 €. Druga tabela pokaže, kakšen je strošek v primeru, da študent na račun dobi dejansko (neto) izplačilo 100 €. Obe tabeli imata tudi možnost preračunavanja glede na različne zneske, ki se jih lahko vnese v bela okenca v tabeli (formule so že vnesene).

Legenda tabel:

Neto znesek: pomeni dejansko izplačilo na transakcijski račun študenta (oziroma je bruto plača minus prispevki študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Bruto znesek: pomeni neto znesek + prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Bruto bruto znesek (ti. drugi bruto): pomeni bruto znesek (neto znesek + prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) + prispevki na plačo s strani delodajalca (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zdravstveno zavarovanje). To je ti. celoten strošek študentskega dela.

Pojasnilo primera 1:

Študent, ki je do sedaj zaslužil 100 €, je na račun prejel izplačanih 100 €, delodajalec pa je poleg teh 100 € plačal še dodatnih 35,05 € (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, mesečno zdravstveno zavarovanje).

Študent, ki bi po novi ureditvi zaslužil 100 €, bi na račun prejel 84,5 €. 15,5 € bi plačal kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalec pa bi zanj poleg teh 100 € plačal še 37,70 € (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zdravstveno zavarovanje). Celoten strošek v tem primeru je torej 137,70 €.

Pojasnilo primera 2:

V primeru, da bi študent želel dejansko na račun prejeti 100 € neto (toliko kot sedaj), bi moral v celoti zaslužiti 118,34 € (18,34 € bi plačal študent za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), delodajalec pa bi potem za prispevke delodajalca plačal še 44,62 €. Celoten strošek v tem primeru je torej 162,96 €.

Namen teh tabel je lažje razumevanje verjetnih sprememb študentskega dela.

vir: http://www.skis-zveza.si/novice/spremembe-studentskega-dela