POTOPISNO PREDAVANJE : CUBA LIBRE (ANA SROVIN)

KONCERT MILICE TODOROVIČ

24. 5. 2015 Komentarji so izklopljeni za STRATEGIJA ZA MLADE OBČINE RADOVLJICA 2016 -2021 Kultura sociala in izobraževanje, Zasidrano

STRATEGIJA ZA MLADE OBČINE RADOVLJICA 2016 -2021

Občina Radovljica in mladinske organizacije smo združile moči zato, da skupaj mladim ponudimo boljše pogoje za življenje in razvoj.

V ta namen se v naši občini pripravlja Strategija za mlade občine Radovljica 2016 – 2021.

Strategija za mlade je izjemno pomemben dokument, saj bodo v njem zapisani ukrepi za mlade, ki jih bo občina do leta 2021 izvajala na področju mladine in bodo segali na različna področja življenja mladih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, mladinsko organiziranje, prosti čas, … Vse mlade iz naše občine, stare med 15 in 29 let, zato vabimo, da aktivno sodelujete pri pripravi strategije.

Sodelujete lahko tako, da:

Izpolnite ANKETO, objavljeno na spletni strani www.1ka.si/a/66262.

Anketo lahko izpolnite tudi v pisni obliki. Dobite jo pri nas in na sedežu drugih sodelujočih mladinskih organizacij. Izpolnjeno anketo v pisni obliki lahko oddate do 30. junija (v sprejemni pisarni občine, na sedežu drugih sodelujočih organizacij ali po pošti).  Anketa je popolnoma anonimna.

  • Pridete na DELAVNICO, ki bo v petek, 12. junija 2015, med 18. in 20. uro v Športnem parku Radovljica (pokrito drsališče/in-line igrišče). Na delavnici bomo na izviren način zbirali ideje mladih za skupno oblikovanje mladim prijazne Radovljice.

 

  • Poiščete KNJIGO ŽELJA MLADIH in vanjo zapišete svoje predloge.

 

  • Spremljate aktivnosti na FACEBOOK strani Strategija za mlade občine Radovljica.

 

Sodelujoče organizacije:

–        Občina Radovljica

–        Mladinski svet Č’bela

–        Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – Steg Radovljica 1

–        Društvo Več Radovljica

–        Klub radovljiških študentov

–        Lajf center

 

Sodelujemo za mladim prijaznejšo občino!