KNOCKOUT SKI OPENING

KRŠ SMUČANJE NA TURRACHERJU

21. 11. 2018 Komentarji so izklopljeni za VOLITVE ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS IN SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS Kultura sociala in izobraževanje, Zasidrano

VOLITVE ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS IN SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

Upravni odbor Kluba radovljiških študentov razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale 16.12. 2018 0b 17.00 v prostorih KRŠ na Gorenjski cesti 25, 4240 Radovljica. Kandidacijski postopek začne teči v nedeljo, 25.11. 2018  in traja 7 dni, do vključno 2.12.2018. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.
Kandidati kandidaturo vložijo tako, da jo pošljejo priporočeno na naslov Kluba radovljiških študentov, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica, s pripisom za volilno komisijo. Volilna komisija bo na svoji seji, ki bo v nedeljo, 2.12.2018 pregledala prispele kandidature in preverila, ali so vložene v predpisanem roku ter v skladu s razpisnimi pogoji. Za obrazec za kandidaturo nam pošljite e-mail na info.klub.krs@gmail.com

 

Nik Rakovec,

predsednik Kluba radovljiških študentov