RAZPIS ZA VOLITVE SVETNIKA SVETA ŠOLS

KRŠ TURNIR V MINI GOLFU

8. 9. 2015 Komentarji so izklopljeni za RAZPIS ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS Nerazvrščeno

RAZPIS ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS

Upravni odbor je 6.9.2015 na redni seji sklical volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale 3. oktobra ob 19:00. Kandidati morajo svoje prijave poslati na sedež kluba s priporočeno pošiljko do 21.9.2015 na Klub radovljiških študentov.

VOLITVE ZA SVETNIKA V SVETU ZVEZE ŠKIS

3. OKTOBER, 19:00

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime in priimek
  • datum in kraj rojstva
  • naslov stalnega bivališča
  • telefonska številka
  • letnik in smer študija
  • navedbo članske izkaznice
  • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
  • lasnoročni podpis,
  • potrdilo o status študenta v tekočem študijskem letu