Objava kandidatov za svetnika sveta zveze ŠKIS in svetnika...

Razpis volitev za svetnika v Svet Zveze ŠKIS, v...

29. 9. 2019 Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS Kultura sociala in izobraževanje, Šport in prosti čas, Zasidrano

Razpis volitev za svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS

Upravni odbor Kluba radovljiških študentov razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale v nedeljo, 27.10.2019 0b 17.30 v prostorih KRŠ na Gorenjski cesti 25, 4240 Radovljica. Kandidacijski postopek začne teči v nedeljo, 6.10. 2019  in traja 7 dni, do vključno 12.10.2019. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.
Kandidati kandidaturo vložijo tako, da jo pošljejo priporočeno na naslov Kluba radovljiških študentov, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica, s pripisom za volilno komisijo. Volilna komisija bo na svoji seji, ki bo v nedeljo, 13.10.2019 pregledala prispele kandidature in preverila, ali so vložene v predpisanem roku ter v skladu s razpisnimi pogoji. Za obrazec za kandidaturo nam pošljite e-mail na info.klub.krs@gmail.com

Nik Rakovec,

predsednik Kluba radovljiških študentov